InfoGDPR - ochrana osobních údajůVolná pracovní místa - GDPR - ochrana osobních údajů Volná pracovní místa

GDPR - ochrana osobních údajů

Zásady ochrany a zpracování OÚ

Účel, cíl a rozsah činnosti

Tímto dokumentem se společnost OLEJE MPA s.r.o (správce OÚ) zavazuje uplatnit a dodržovat níže vyjmenované zásady s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Obecné nařízení o ochraně osobních údajů") vůči subjektu údajů (vůči zaměstnancům, dodavatelům a zákazníkům).

Popis zásad, které organizace dodržuje:

Transparentnost a férovost

Omezení účelem

Minimalizace údajů po nezbytnou dobu

Přesnost

Integrita a důvěrnost

Odpovědnost správce údajů

Práva subjektů údajů (zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci)

nebo nepřiměřené, či se opakují), může správce údajů uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo odmítnout žádosti vyhovět (zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce údajů).

Právo subjektu údajů na přístup k OÚ

Právo na opravu OÚ

Právo na výmaz OÚ

Právo subjektu údajů na omezení zpracování OÚ

Právo na přenositelnost OÚ

Právo subjektu údajů vznést námitku

Právo subjektu údajů (zaměstnavatel, zákazník, dodavatel) podat stížnostInfo

  info k objednávkám: +420 774 373 937

EUR USD
 Doprava zdarma
nad 5000 Kč
 Originální výrobky
nejvyšší kvality
 Rychlé dodací
lhůty
 Možnost vrácení zboží
do 14 dnů